aFridge for Android OS

Во последно време, или поточно последните резултати на светските трендови во полето на мобилната телефонија, односно, поконкретно smart телефоните, Андроид оперативниот систем на Google Inc. завзеде најголем дел од пазарот со околу 33% учество на светско ниво. Успехот на ова платформа, најмногу се должи на нејзината отвореност , растечката заедница и пред се на поволните услови кои ги нуди на самите програмери. Па затоа и aFridge е апликација наменета за Андроид корисниците. Апликацијата всушност претставува виртуелен фрижидер кој што го решава проблемот на магацинско работење, но на сосема различно ниво. Апликацијата е предвидена да ви го олесни секојдневието, превземајќи дел од вашите грижи и помагајќи ви да најоптимално ги искористите производите што ги чувате во вашиот фрижидер.

Како што може да забележите на сликата, корисникот е среќен со неговиот фрижидер, но неможе да спакува и носи со себе секаде, но, со помош на aFridge и тоа задоволство, барем на некој начин, ќе му биде исполнето.

Апликацијата е објавена на Android Market и воедно го имам објавено и кодот на Github под GNU General Public License v3 лиценца за слободно споделување, со што апликацијата станува слободен софтвер.

aFridge има неколку главни функционалности и карактеристики, меѓу кои се, на пример, проверка и предупредување за приближување на датумот на истек на рокот на траење на производот, чување на историја на промени и користење на фрижидерот, дел за запишување на белешки, grid и list поглед на присутните производи и слично. Апликацијата може директно да ја инсталирате, скенирајќи го следниот QR код со вашиот омилен читач, кој што ќе ве пренасочи директно кон страната на апликацијата на Android Market. Се надевам дека апликацијата ќе ја најдете за корисна и за сите забелешки, критики или пофалби, пишете во коментарите.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s